Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Terk edeli ceylan şu bizim dağı
Yöresi:
Kırşehir
Kaynak Kişi:
Neşet Ertaş
Derleyen:
Neşet Ertaş
Notaya Alan:
Mustafa Kömürcü
REPno:
0