Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tevekte üzüm kara (2)
Yöresi:
Elazığ-Harput
Kaynak Kişi:
Banttan
Derleyen:
-
Notaya Alan:
Nurettin Demirbaş
REPno:
0