Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tevhid bağına girdim
Yöresi:
Trakya
Kaynak Kişi:
Bektaşi Topluluğu
Derleyen:
Hüseyin Yaltırık
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0