Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tinyabanın daşları da civ civ öter guşları
Yöresi:
Ordu-Aybastı
Kaynak Kişi:
Necati Eyri
Derleyen:
Tuğrul Şan
Notaya Alan:
Tuğrul Şan
REPno:
0