Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Titriyor dudak titriyor dizim
Yöresi:
Kerkük
Kaynak Kişi:
(Söz) Muzaffer Aslan
Derleyen:
(Müzik) Abdurrahman Kızılay
Notaya Alan:
Abdurrahman Kızılay
REPno:
0