Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Baharın Gülşen Çağında (Sarı Bülbül)
Yöresi:
Kars
Kaynak Kişi:
İbrahim Yıldırım Arşivi
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
76