Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Vurun kızlar yürüsün
Yöresi:
Van
Kaynak Kişi:
M.Dokumacı-M.Bülbül
Derleyen:
Yaşar Doruk
Notaya Alan:
Ümit Bekizağa
REPno:
0