Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bahçalarda Börülce
Yöresi:
Tekirdağ
Kaynak Kişi:
Hikmet Tuncer
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
271