Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bahçalarda Zerdali
Yöresi:
Gaziantep
Kaynak Kişi:
Hüseyin Yıkıcı
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
436