Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bahçası Daşlı Şerif'im
Yöresi:
Kayseri/Bünyan
Kaynak Kişi:
Adnan Türköz
Derleyen:
Adnan Ataman
Notaya Alan:
Adnan Ataman
REPno:
2263