Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bahçaya Gel Göreyim (Mandilli)
Yöresi:
İçel/Silifke
Kaynak Kişi:
Cavit Erden
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
411