Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ah Tiren Kara Tiren
Yöresi:
Kırklareli/Lüleburgaz
Kaynak Kişi:
Mustafa Sami Arı
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
403