Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bahçelerde Hurmayım
Yöresi:
Orta Anadolu
Kaynak Kişi:
Necmiye Hanım/Muzaffer Özden
Derleyen:
Erkan Sürmen
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
REPno:
2560