Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ah Ya Benim Kırmızıca Gülüm
Yöresi:
Kırklareli
Kaynak Kişi:
Mürüvvet Çakırel
Derleyen:
Buket Şahinel
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
3953