Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bahçeye İndim De Taş Bulamadım
Yöresi:
Erzincan/Kemaliye (Eğin)
Kaynak Kişi:
Ömer Tarlabaşı
Derleyen:
Burhan Tarlabaşı
Notaya Alan:
Burhan Tarlabaşı
REPno:
3617