Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bakar Kapı Zarınnan
Yöresi:
Kerkük
Kaynak Kişi:
Abdurrahman Kızılay
Derleyen:
Erkan Sürmen
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
REPno:
3893