Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ahdim Olsun Konuşmayım Kızınan
Yöresi:
Kayseri
Kaynak Kişi:
Hayri Karamete
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4331