Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bakkalar Satıyor Karaca Üzüm
Yöresi:
Edirne
Kaynak Kişi:
Rakım Ertür/Şerif Ercan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1362