Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Başım Açık Fes De Yok
Yöresi:
Çorum/Alaca-Karamahmut
Kaynak Kişi:
Hasan Arslan
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4404