Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Başında Acem Şalı
Yöresi:
Ankara/Çubuk/Karaköy
Kaynak Kişi:
Burhan Gökalp
Derleyen:
Burhan Gökalp
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
3802