Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Başında Puşan Gurban
Yöresi:
Güneydoğu Anadolu
Kaynak Kişi:
Nevzat Güyer
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1374