Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Başındaki Tellere
Yöresi:
Diyarbakır
Kaynak Kişi:
Zehra Bilir
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
44