Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bayburt Dağlarında Tabakam Kaldı
Yöresi:
Bayburt
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
346