Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ahmed'im Handa Handadır Handa
Yöresi:
Balıkesir / Gönen
Kaynak Kişi:
Sıdıka Çamlıdağ
Derleyen:
Nurettin Çamlıdağ
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
2080