Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Beklerim Selamın Seher Zamanı
Yöresi:
Sivas/Karasuvar Köyü
Kaynak Kişi:
Muzaffer Şahin
Derleyen:
Muzaffer Şahin
Notaya Alan:
Zafer Gündoğdu
REPno:
3616