Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Belindeki Tabanca Gene Belunde Midur
Yöresi:
Rize/Hemşin
Kaynak Kişi:
Emin Yağcı
Derleyen:
Enis Gençtürk
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
3108