Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ahmed'in Saçları Kınalı
Yöresi:
Rumeli/Kırcaali
Kaynak Kişi:
Sıdıka Ahmet Kızı
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Rüstem Avcı
REPno:
3857