Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ben Bir Geyik Gezer Gördüm
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
635