Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ben Buralı Değilum
Yöresi:
Trabzon/Maçka
Kaynak Kişi:
İhsan Eyüboğlu
Derleyen:
Işık Başel
Notaya Alan:
Işık Başel
REPno:
3739