Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber
Yöresi:
Kırşehir
Kaynak Kişi:
Neşet Ertaş
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
2251