Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ben Giderim Erek Yolu
Yöresi:
Van
Kaynak Kişi:
Abdurrahman Ceberut
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
261