Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ben Gül İdim Bülbül Kırdı Dalımı
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
Reşat Şilik
Derleyen:
Aluş Nuş
Notaya Alan:
Aluş Nuş
REPno:
4092