Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ben Gürgenden Ok Yaparım
Yöresi:
Kütahya/Simav/Yağıllar
Kaynak Kişi:
Hilal Alver
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
3041