Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ben Horozam Öterem
Yöresi:
Van/Erciş
Kaynak Kişi:
Mürüvvet Subaşı
Derleyen:
Hüsamettin Subaşı
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
3960