Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ben Kemençe Çalamam
Yöresi:
Trabzon/Akçaabat
Kaynak Kişi:
Koryana'lı Hüseyin Köse
Derleyen:
İbrahim Can
Notaya Alan:
İbrahim Can
REPno:
4019