Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ben Razı Değilem Hicrana Gama
Yöresi:
Erzurum / Narman
Kaynak Kişi:
Âşık Nihani
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
3981