Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ak Bakraçlar Susuz Galdı
Yöresi:
Sinop
Kaynak Kişi:
Remziye Güven
Derleyen:
Ferruh Güven
Notaya Alan:
Ferruh Güven
REPno:
3515