Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ben Yarimi Gördüm Aşk Pınarında
Yöresi:
Tokat/Zile/Bacul
Kaynak Kişi:
Sadık Uluışık
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
2998