Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Beni Bir Dost Yaraladı
Yöresi:
Samsun/Ladik
Kaynak Kişi:
Cahit Çağlar
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
311