Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Benim Atım Şu Yerlerde Eşinir
Yöresi:
Aksaray
Kaynak Kişi:
Ahmet Gürses
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
983