Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Benüsen'e Gideyim
Yöresi:
Diyarbakır
Kaynak Kişi:
Cemil Değer
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
327