Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Berber Dükkanına Vardım
Yöresi:
Nevşehir/Ürgüp/Mustafapaşa
Kaynak Kişi:
Ömer Süzer
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Hikmet Taşan
REPno:
2703