Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Berber Dükkanını Açalım
Yöresi:
Kastamonu
Kaynak Kişi:
İhsan Ozanoğlu
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Süleyman Şenel
REPno:
3469