Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Beyaz Fesli Esmer
Yöresi:
Aksaray/Baymış Köyü
Kaynak Kişi:
Bayram Çalışkan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
448