Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Beyaz Topuk Besbellidir
Yöresi:
Tekirdağ/Saray
Kaynak Kişi:
Mustafa Özdamar
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4415