Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bilmeden Kapını Çaldım
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
İbrahim Yıldırım Arşivi
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
173