Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Binnaz Kızı Naz Kızı
Yöresi:
Denizli/Buldan
Kaynak Kişi:
Naci Öncel
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
264