Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir Boyuna Baktım Bir De Yüzüne
Yöresi:
Erzurum/İspir
Kaynak Kişi:
Raci Alkır
Derleyen:
Erkan Sürmen
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
REPno:
2663