Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir Dalda İki Elma
Yöresi:
Orta Anadolu
Kaynak Kişi:
Halil Turanboy
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
414