Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ak Katır dosttan Gelir
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
C. Şaban/H. Rodoplu
Derleyen:
Nihat Kaya
Notaya Alan:
Nihat Kaya
REPno:
2642